Sáo Trúc Bùi Gia Xuất Hiện Trên Cà Phê Khởi Nghiệp Số 11/10/2018

Năm 2018, Sáo Trúc Bùi Gia xuất hiện trên kênh VTV1 trong chương trình Cà Phê Khởi Nghiệp Số 11/10/2018: Sáo Trúc Bùi Gia và bài toán nhân sự