TEST BÀI HÁT THEO YÊU CẦU

Sau khi đặt hàng thành công, khách hàng (KH) có quyền yêu cầu hoặc lựa chọn bài test sáo cho chính cây sáo của mình. Thực hiện quá trình test là những NS có chuyên môn trong Học viện Âm Nhạc Quốc Gia VN về bộ môn sáo trúc