Cảm Âm Tây Du Ký (Đường Chúng Ta Đi) – Sáo Trúc

Cảm Âm Tây Du Ký (Đường Chúng Ta Đi) – Sáo Trúc là một bài rất hay, mà không có ai chơi sáo không biết. Để chơi bài này, các bạn cần có một cây sáo ngang, nếu là Dizi thì tuyệt nhất.

Nếu bạn chưa có 1 cây Dizi, hãy tham khảo các dòng sáo Dizi của Sáo Trúc Bùi Gia tại đây

Chúc các bạn chơi thành công bài Cảm âm Tây Du Ký (Đường Chúng Ta Đi)

Fa re la sol la-fa
Mi re mi sol la fa re
La re2 la re2 do2 si la
Fa sol la si la sol

Re la sol la re fa
La fa la-sol re fa sol la
La re2 la re2 do2 si la
Si-sol si-la sol fa sol
La-mi sol-mi re do re

La do2 la do2 re2 fa2 mi2 re2 do2 re2
Fa2 fa2 mi2 re2 mi2-re2-do2, re2 la
Fa2 fa2 mi2 re2 do2, do2-re2 do2 la

Re fa la fa-sol la sol Sol mi sol mi re do re
Re fa la fa-sol la sol
La do2 la fa2 fa2-re2-mi2 re2 do2 re2

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan