Huy Chương Vàng Liên Hoan Làn Điệu Dân Ca Và Nhạc Cụ Dân Tộc Thiếu Nhi Thủ Đô Lần Thứ II

Năm 1999, Bùi Công Thơm tham gia Liên Liên Hoan Làn Điệu Dân Ca Và Nhạc Cụ Dân Tộc Thiếu Nhi Thủ Đô Lần Thứ II và rất vinh dự được huy chương vàng trọng cuộc thi Độc Tấu Sáo Trúc