Giải Khuyến Khích Cuộc Thi Độc Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Toàn Quốc Lần Thứ II Năm 2003

Năm 2003, Bùi Công Thơm tham gia cuộc thi Độc Đấu Nhạc Cụ Dân Tộc Toàn Quốc Lần Thư II bộ môn Sáo Trúc và đã đạt giải khuyến khích trong cuộc thi này.