Giải Nhì Cuộc Thi “Độc Tấu Và Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Toàn Quốc Lần Thứ III-2008”

Năm 2008, Bùi Công Thơm tham gia cuộc thi “Độc Tấu Và Hòa Tấu Nhạc Cụ Dân Tộc Toàn Quốc Lần Thứ III” và đã đạt giải nhì trong cuộc thi này.