Đạt Giấy Chứng Nhận “Sinh Viên Thủ Đô Thờ Đại Mới Năm 2011-2012”

Năm 2012, Bùi Công Thơm là 1 trong các sinh viên thuộc Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam đạt danh hiệu “Sinh Viên Thủ Đô Thời Đại Mới Năm Học 2011-2012”