Cảm Âm: Nụ Hồng Mong Manh_ Sáo A4 (Bản Chuẩn)

NỤ HỒNG MONG MANH_ SÁO A4

 

Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô

Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La

Son Son Son Son Son Fa La

Fa Đô Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê

Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô

Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La

Son Son Son Son Son Fa La

La Son La La La La La Đô2 Rê2

Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son

La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son

La Son Fa Rê Rê Rê Rê Rê Fa

Son Son Son Son Son La,

Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê

Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son

La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son

La Son Fa Rê Rê Rê Rê Rê Fa

Son Son Son Son Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Rê2

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan