Cảm âm: Việt Nam Ơi! _ Sáo BB4 (Bản Chuẩn)

CẢM ÂM SÁO TRÚC_ SÁO TRÚC BÙI GIA_ VIỆT NAM ƠI!_ SÁO BB4

Đô Rê La, Đô Rê Son
Đô Rê La La Son Mi Fa Fa
Đô Rê La, Đô Rê Son
Đô Rê La La Son Mi Fa Fa

Đô Đô Đô La1 Fa1 Đô Đô Đô La1 La1 Đô Rê La1 Đô
Đô Đô Đô La1 Fa1 Đô Đô Đô La1 La1 Đô Rê Son1 La1

Fa1 Đô, Đô Son1, Fa1 Son1 La1 La1 Son1 Mi1 Son1 Fa1
Fa1 Đô, Đô Rê La La, Fa1 Son1 La1 Đô Rê Fa Son Fa

Đô Rê Đô Fa Fa Fa Son
Đô Rê Đô Son Son Son La
Đô Đô Đô Son Son Son Mi Fa La Đô
Đô Rê Đô Fa Fa Fa Son,
Đô Rê Đô Son Son Son La
Đô Đô Son Son La Mi Mi Fa

Fa Fa Mi Rê, Fa Fa Mi Đô
La1 Đô Rê Rê Đô Fa1 Son1 La1 Đô
Fa Fa Mi Rê, Fa Fa Mi Đô
La1 Đô Rê Đô Rê Fa Son Fa

Đô Rê La, Đô Rê Son
Đô Rê La La Son Mi Fa Fa
Đô Rê La, Đô Rê Son
Đô Rê La La Son Mi Fa Fa

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan