Cảm âm: Ai Là Người Thương Em_ Sáo BB4 (Bản chuẩn)

CẢM ÂM SÁO TRÚC_ SÁO TRÚC BÙI GIA (Sáo BB4)

Ai Là Người Thương Em

Fa        Sol      La        La        Son     La        Son     Mi

Fa        Mi       Rê       Son     La        Son     Mi       Đô

Fa        Son     La        La        Son     La        Rê2     Đô2     Son

Fa        Mi       Rê       Fa        Son     La        Son     Mi       Rê

 

Fa        Son     La        La        Son     La        Son     Mi

Fa        Mi       Rê       Son     La        Son     Mi       Đô

Fa        Son     La        La        Son     La        Rê2     Mi2     Rê2     Đô2

La        Đô2     Rê2     Rê2     Đô2     Son     Đô2     Rê2

 

Điệp khúc:

Son2   La2     Son2   Fa2      Fa2      Fa2      Fa2      Mi2     Rê2     Son2   Mi2     Rê2     Đô2

Son2   La2     Son2   Fa2      Rê2     Fa2      Son2   Fa2      Son2   La2     Sib2    La2     Son2

Son2   La2     Son2   Fa2      Fa2      Fa2      Fa2      Mi2     Rê2     Son2   Mi2     Rê2     Đô2

La1     Đô2     Rê2     Đô2     Rê2     Fa2      Son2   Mi2     Rê2

 

Son2   La2     Son2   Fa2      Fa2      Fa2      Fa2      Mi2     Rê2     Son2   Mi2     Rê2     Đô2

Son2   La2     Son2   Fa2      Rê2     Fa2      Son2   Fa2      La2     Sib2    La2     Son2

Son2   La2     Son2   Fa2      Fa2      Fa2      Fa2      Mi2     Rê2     Son2   Mi2     Rê2     Đô2

La1     Đô2     Rê2     Đô2     Rê2     La2     Son2   Mi2     Rê2

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan