Cảm âm: Đau Để Trưởng Thành_ Sáo A4 (Bản chuẩn)

CẢM ÂM SÁO TRÚC_ SÁO TRÚC BÙI GIA
Đau Để Trưởng Thành

La La Son La Đô2 Đô2 Son
Fa Fa Mi Fa Đô2 Đô2 La
La Đô Rê2 Fa2 Fa2 Rê2 Mi2
Mi2 Mi2 Mi2 Đô2 La
Sib Đô2 Sib La Fa Rê Fa Son Son

La La Son La Đô2 Đô2 Son
La Son Fa Fa Son La Mi2 Mi2 Đô2
La Đô2 Rê2 Fa2 Fa2 Son2 Son2
Đô2 Mi2 Mi2 Fa2 Fa2
La2 Sib2 La2 Fa2 Fa2 Rê2 Fa2 Son2 Son2

Sib2 La2 Đô2 La1 Đô2 Fa2 La2
Son2 Fa2 Son2 La2 Son2 Fa2 Mi2
Fa2 Mi2 Rê2 La Rê2 Fa2 Son2 Fa2
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 La
Fa Fa Rê2, Fa2 Mi2 Fa2 Son2 La2 Đô2, Mi2 Fa2
Fa Son La Sib La2 La2 Sib2 La2 Fa2 Fa2 Son2 Son2

Sib2 La2 Đô2 La Đô2 Fa2 La2
Son2 Fa2 Son2 La2 Son2 Fa2 Mi2
Fa2 Mi2 Rê2 La Rê2 Fa2 Son2 Fa2
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 La
Fa Fa Rê2 Fa2 Mi2 Fa2 Son2 La2 Đô2 Mi2 Fa2
Son2 Son2 Fa2 Son2 La2 Sib2 Rê2 La2 Son2 Mi2 Fa2

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan