Cảm Âm: The River_ Sáo BB4 (Bản Chuẩn)

The River (Sáo BB4)

( Fa do2 la do2 la

La la sib la fa

Fa fa sib la fa, sib la fa son) *2 lần

 

Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 son2 fa2 mi2 re2 re2

Do2 la2 la2, do2 son2 mi2

Re2 mi2 fa2 fa2 fa2 son2 fa2 mi2 re2 re2

Do2 la2 la2, do2 son2 mi2, mi2 mi2 mi2 re2 re2

 

Đoạn xen giữa

Fa, la do2 re2, mi2 re2 do2 la

La do2 son, mi fa, la do2 re2

Mi2 re2 do2 la, la do2 son, mi re

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan