Cảm âm: Đại Ngư_ Sáo G4# (Bản Chuẩn)

Cảm Âm: Đại Ngư_ Sáo G4# (Bản Chuẩn)

Rê Fa Fa Son Son La La Rê2 Đô2, La Son

Rê Fa Fa Son Son La La Rê Đô

Rê Fa Fa Son Son La La Rê2 Đô2, La Son

Son La Rê, Son La Rê Đô Rê

Rê Fa Son Fa Rê, Rê Fa Son Fa La

La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son Fa Son La

Rê Fa Son Fa Rê Rê Fa Son Fa La

Son La Rê Son La Rê Đô Rê

La Đô2 Fa2 Mi2 La La Son Fa Son La

La Son Fa Rê2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Son La

La Đô Fa2 Mi2 La, La Son Fa Son La

Son La Rê Son La Rê Đô Rê

Facebook Comments

Bài Viết Liên Quan