Cảm âm sáo trúc

KHO CẢM ÂM – SHEET MIỄN PHÍ

Dưới đây là tuyển tập rất nhiều những ca khúc nhạc trẻ, nhạc dân ca, nhạc trữ tình. Được viết dưới dạng cảm âm hoặc sheet nhạc để phục vụ những bạn có chung niềm đam mê Sáo Trúc. Cảm âm sáo trúc -tuyển tập các cảm âm sáo trúc hay Tổng Hợp Các Cảm Âm Sáo Trúc Hay Nhiều Thể Loại  Được Các Bạn Yêu Thích Qua Các Giai Đoạn. Cảm Âm Các Ca Khúc Nhạc Trẻ Từng Một Thời Đình Đám Trên Các Bảng Xếp Hạng Top 10 Ca Khúc Hay Được Yêu Thích. Thể loại nhạc trẻ là thể loại với số lượng ca khúc, bài hát với con

Xem thêm

Ngày Ấy Bạn Và Tôi

Sáo B4: Đồ Sol Fa Sol Fa Sol Đồ Đồ Đô Sol Fa Sol Fa Sol La Sol_Fa Fa Sib Sib Đô2_Rê2 Đô2 La Sol Fa Fa Rê Fa Rê Fa La Đô2 Sol Đồ Sol Fa Sol Fa Sol đồ đồ Đô sol fa sol fa sol la sol_fa Fa sib sib đô2_rê2 đô2 La sol fa fa Rê fa rê fa sol la đô2 Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2 Rê2 rê2 rê2 fa2 rê2 la2 sol2 mi2 rê2 đô2 Đô2 đô2 rê2 mi2 fa2 Rê2 mi2 fa2 rê2, rê2 mi2 fa2 sol2 sol2   Fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2 Fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2 đô2 Fa fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 rê2

Xem thêm

NẾU ANH ĐI_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

FA_SON LA SON SON_LA SON FA, Sib_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 RÊ2 ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 SON_LA Sib_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 RÊ2 ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SON_LA SON FA Sib Sib Sib FA SON FA FA_SON FA_SON LA LA SON_LA SON FA, FA Sib_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 SON_LA FA Sib_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 FA2 LA SON FA, SON_LA Sib LA SON_LA LA SON FA ĐIỆP KHÚC FA2_MI2 RÊ2 ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 LA_SON SON_LA LA FA FA2_MI2 RÊ2 RÊ2 RÊ2_MI2 RÊ2 RÊ2_MI2 MI2_FA2 FA2 FA2_MI2 RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2_MI2 MI2_FA2 RÊ2_MI2 RÊ2 ĐÔ2 Sib RÊ2 RÊ2 MI2

Xem thêm

Tình Cây Và Đất_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Son2 la2_đô3 son2 son2 mi2_rê2 rê2 fa2_son2 rê2_đô2 Son2 son2_la2 la2 son2 son2_la2 son2_la2 la2_đô3 la2_son2 Son2 si2_đô3 đô3 đô3 la2_son2 son2 mi2_rê2 son2_la2 Son2 son2_la2 son2 mi2_rê2 rê2_fa2 son2_fa2 re2_đô2 rê2_son2 rê2_đô2 Mi2_son2 mi2_rê2 đô2 la_son đô2_rê2 rê2_mi2 Mi2_son2 mi2_rê2 đô2 son2_la2 rê2_fa2 son2 La2_son2 mi2_rê2 rê2 son2_la2 rê2 la2_son2 mi2_rê2 son2_la2 Son2 la2_son2 fa2 mi2_rê2 rê2_son2 mi2_rê2 đô2 Điệp khúc Son2 si2_đô3 đô3 đô3 đô3_rê3 đô3

Xem thêm

STREET WHERE WIND RESIDES _ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

SON_SIB ĐÔ2_RÊ2_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2, RÊ2_FA2 RÊ2 SON ĐÔ2 SIB SON_SIB ĐÔ2_RÊ2_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2, FA2_SON2_FA2_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 SON_SIB ĐÔ2_RÊ2_ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2, RÊ2_FA2 RÊ2 SON ĐÔ2 SIB SON_SIB SIB SIB_ĐÔ2 SON FA FA_SON DÙNG sáo C#5 LA_ĐÔ2 RÊ2_MI2_RÊ2 RÊ2_MI2, MI2_SON2 MI2 LA ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 LA_ĐÔ2 RÊ2_MI2_RÊ2 RÊ2_MI2, SON2_LA2_SON2_RÊ2 RÊ2_MI2 LA_ĐÔ2 RÊ2_MI2_RÊ2 RÊ2_MI2, MI2_SON2 MI2 LA ĐÔ2_RÊ2 ĐÔ2 LA_ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 LA SON SON_LA MI2_LA2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 MI2 LA MI2_LA2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2_RÊ2 SON2

Xem thêm

HẸN YÊU_ Sáo A4 (Bản chuẩn)

Mi Si_Đô2 Si_Đô2 Si_Đô2 Si Sol Sol_La Đô Đô Mi_Fa Fa  Mi Mi Si_Đô2 Si Si_Đô2 La La_Si Mi Sol Sol_La Si_Đô2 Si La_Sol Sol_La  Sol Đô2 Rê2 Rê2_Mi2 Mi2 Fa2_Sol2 Mi2 Rê2 Rê2 Mi2 Sol2 Mi2_Rê 2 Mi2 Mi2_Sol2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2  Si Si Đô2 Si La_Sol La La  Si Si_Đô2 Si Sol Mi La_Si La  La Si Si_Đô2 Đô2 Đô2 Đô2_Rê2, Sol2 Mi2 Fa2_Sol2 Sol2 Sol2 Sol2_La2  Đô2 Đô2 Si Đô2 Rê2_Mi2 Rê2, Rê2 Fa2_Sol2 Rê2_Mi2  La Si Si_Đô2 Đô2 Đô2 Đô2_Rê2, Fa2_Sol2 Sol2 Sol2 Sol2 Sol2_La2  Rê2_Mi2 Rê2

Xem thêm

Đừng Như Thói Quen _ Sáo A4 (Bản chuẩn)

La son la rê2 rê2_mi2, la đô2_rê2 đô2 fa son son_la La la_sib la son, son son_la son fa, fa son fa son la son_la La son la rê2 rê2_mi2, la đô2_rê2 đô2 fa son son_la La la_sib la son, son son_la son fa, rê2 đô2# rê2 rê2 mi2 rê2_mi2 ĐIỆP KHÚC La rê2_mi2 fa2 fa2 fa2 son2 son2_la2 mi2, đô2 đô2 đô2_rê2 mi2 mi2_fa2 rê2 đô2 La đô2 đô2 sib sib, sib sib la la, đô2 đô2_rê2 rê2 rê2 fa2_son2 mi2 La rê2_mi2 fa2 fa2 fa2 son2 son2_la2 mi2, fa2_mi2 rê2 rê2_fa2 son2 fa2 son2_la2_son2

Xem thêm

ĐÊM NGHE HÁT ĐÒ ĐƯA NHỚ BÁC

NGÂM DẠO ĐÔ2_RÊ2 SON2_LA2 SON2 FA2_SON2 SON2_FA2 RÊ2_FA2_SON2_LA2 SON2_FA2 RE2_ĐÔ2 FA2_SON2 SON2 FA2_RE2 RE2 SON2 RE2_FA2_SON2_LA2 LA2 ĐÔ3_LA2 ĐÔ3 LA2_SON2_FA2 RE2_ĐÔ2 ĐÔ2 LA LA LA2 LA2_ĐÔ3 LA2 SON2 FA2, LA LA_RE2 FA2_SON2 RE2_FA2 RE2 VÀO BÀI SON_LA LA LA LA SON_LA, LA ĐÔ2_RE2 RE2 RE2_FA2 LA LA SON_MI SON_LA ĐÔ2_RE2 RE2, RE2 RE2_FA2 RE2 RE2 RE2 RE2_FA2 LA SON SON SON_FA RE SON SON SON_LA, LA LA LA_ĐÔ2 LA MI_RE SON SON LA LA_ĐÔ2 LA SON_MI LA, MI LA MI SON_LA LA RE2

Xem thêm

CẢM ÂM CHO ANH TIN EM MỘT LẦN NỮA_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Cơn mê chênh vênh xõa   trắng     đêm   dài    tay     trong tay nhưng  sao    lạnh quá? Si_đô2 đô2  đô2     si    đô2 rê2_mi2 son_la son si_đô2  đô2  đô2    si   đô2_rê2 đô2  Rê2_mi2 Biết        là    yêu!    Biết       là    đau  Anh phải đi hay em    sẽ       trở         lại? Mi2_fa2 mi2 fa2   rê2_mi2 rê2 mi2    si      la  đô2 đô2 đô2 rê2 rê2_mi2 la_si Những   năm tháng trôi dần   xa   hận thù  cuốn    anh theo bầy    thú      hoang  Rê2_mi2 rê2 mi2     si     son la_si  la   

Xem thêm

Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba_ Sáo D5 (Bản Chuẩn)

Cảm Âm Chiếc Áo Bà Ba_ Sáo D5 (Bản Chuẩn)   Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son La Đô2 La Son Fa Son Rê Đô2 Sib Son Sib Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son Rê La Son La Đô2 Rê2 Rê Son Fa Son   Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son La Đô2 La Son Fa Son Rê Đô2 Sib Son Sib Son2 Son2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Sib Đô2 Rê2 Son Rê La Son La Đô2 Rê2 Đô2 Sib Rê Rê Son   Điệp khúc: Rê2 La2 Son2 Fa2 Fa2 Fa2 Rê2 Son2 Fa2 Rê2 Rê2 La2 Son2 Fa2 Fa2

Xem thêm

Cảm Âm: Người Ơi Hãy Về_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Cảm Âm: Người Ơi Hãy Về_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)   Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 La La Đô2 La Son Fa, Son La Đô2 Rê2 Đô2 La Son Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2, Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô2 La Rê2 La Đô2 La Son Rê Son, Son La Son Rê2 Đô2 Đô3 Rê3 Đô3 Son2, La2 Son2 Rê2 Son2 La2 Đô2 Son2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Đô2, Rê2 Đô2 La Đô2 Rê2 Mi2 Rê2 Đô3 Rê3 Đô3 Son2, La2 Son2 Rê2 Son2 La2 Đô3 Rê3 La2 Đô3La2 Son2 Rê2 Son2 Son2 Rê2 Son2 Rê2 Son2 Đô2 Son2 Mi2 Rê2 Son2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2

Xem thêm

Cảm Âm: Nụ Hồng Mong Manh_ Sáo A4 (Bản Chuẩn)

NỤ HỒNG MONG MANH_ SÁO A4   Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La Son Son Son Son Son Fa La Fa Đô Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê Fa Fa Fa Fa Fa Rê Đô Đô Rê Fa Fa Fa Fa Fa Son La Son Son Son Son Son Fa La La Son La La La La La Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son La Son Fa Rê Rê Rê Rê Rê Fa Son Son Son Son Son La, Rê Rê Rê Rê Rê Fa Rê Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son La Son La Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 Đô2 La Son La Son

Xem thêm

Cảm âm: Lạy Phật Quan Âm_ Sáo C5 (Bản Chuẩn)

Cảm Âm: Lạy Phật Quan Âm_ Sáo C5 (Bản Chuẩn) Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 La, La Son Mi La Son2 Mi2 Rê2 Mi2 Đô2 Mi2 Son2 Son2, Đô2 Son2 Son2 La2 Mi2 Rê2 Rê2 Đô2 La Mi2 Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 Mi2 Đô2 Son2 Son2 Son2 Son2 La2 Rê2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Si Mi Si Son La La La2 Son2 La2, Đô3 Son2 La2 Mi2 Son2 Rê2 La La Rê2 Mi2 Son2 Mi2 Rê2 Rê2 Rê2 Đô2 Rê2 Mi2 Đô2 La, Si Son La Si Rê Si La Mi Si Rê2 Mi2 Si Mi2 Rê2 Mi2 Si Mi Si Rê2 Mi2 La Mi2 Rê2 Đô2 Rê2 Đô2 La, La Son Mi La Son2 Mi2 Rê2

Xem thêm

Cảm âm: Đại Ngư_ Sáo G4# (Bản Chuẩn)

Cảm Âm: Đại Ngư_ Sáo G4# (Bản Chuẩn) Rê Fa Fa Son Son La La Rê2 Đô2, La Son Rê Fa Fa Son Son La La Rê Đô Rê Fa Fa Son Son La La Rê2 Đô2, La Son Son La Rê, Son La Rê Đô Rê Rê Fa Son Fa Rê, Rê Fa Son Fa La La Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 La Son Fa Son La Rê Fa Son Fa Rê Rê Fa Son Fa La Son La Rê Son La Rê Đô Rê La Đô2 Fa2 Mi2 La La Son Fa Son La La Son Fa Rê2 Fa2 Mi2 Rê2 Đô2 Son La La Đô Fa2 Mi2 La, La Son Fa Son La Son La Rê Son La Rê Đô

Xem thêm

Cảm âm Nắng Ấm Quê Hương_ Sáo B4 (Bản chuẩn)

Nắng Ấm Quê Hương (Sáo B4) Son Sib Son Son Rê Rê Son Sib Rê2 Rê2 Đô2 Đô2 Đô2 Sib Son Sib Đô2 Rê2 Rê2 Đô2 Sib Đô2 Rê2 Son, Son Rê Son Son Sib Son Đô Rê Son Đô, Rê Son Sib La La Si2 Rê Son Son Si2, Son Đô2 Đô2 Đô2 Son Fa2 Son Fa2 Rê2 Rê2, Fa2 Rê2 Fa2, Fa2 Rê2 Fa2 Son2 Son2   Mib2 Mib2 Mib2 Rê2 Đô2, Son Đô2 Đô2 Đô2 Rê2 La La, La Rê2, Rê La Đô2 Rê La Rê2 Rê2 Rê2 Rê2 Rê2, Đô2 Đô2 Sib Son Sib Đô2 Son Son Son Rê Rê Sib, La La La Đô2 Rê2 Rê2 Rê2 La Rê2 Rê2 Fa2

Xem thêm